Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder

Höstens seminarier och konferenser

Konferens: Från FN konvention till ett självständigt liv

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER och HAREC, Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder, arrangerar tillsammans en nordisk konferens om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

17 november 9.30-16.00, Malmö Högskola
Fullsatt!

Om hjälpmedel – flervetenskapligt forskningsseminarium

Som ett led i att samla och utveckla flervetenskaplig och lärosätesövergripande forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder bjuder Harec in forskare och doktorander till ett seminarium där pågående forskning om hjälpmedel presenteras och diskuteras. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Lunds universitet, Malmö Högskola och Harec.

24 november 10.00-12.00 Certec, LTH, Lunds universitet

Kalender

5 november 10.00-15.30 Nätverksträff Nationella Nätverket för Handikappforskare, Karlstad

17 november 9.30-16.00 Konferens "Från FN konventionen till ett självständigt liv" konferens i Malmö i samarbete med Nordiskt Välfärdscenter och Harec.

24 november 10.00-12.00 forskningsseminarium om hjälpmedel, Lunds universitet, LTH,Certec

24 november 13.00-16.00 Styrelsemöte, Lunds universitet, LTH,Certec


lund-logo
mmo-logo
kristianstad-logo
halmstad-logo