Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder

Forskningsseminarium och konferenser

Språklig sårbarhet, vad är det?

Forskningsseminarium av och med Barbro Bruce.

Tid: 20 september 10.15-12.00
Plats: sal 14:420 Högskolan Kristianstad

Barbro är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Hennes forskningsintresse gäller språk, lärande och pedagogik.

Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning

Dagen inriktas särskilt på högre studier och dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Även generella aspekter av breddat deltagande belyses som exempelvis Universal Design for Learning, Supported Education och Academic Literacy. Syftet med konferensen är att sprida aktuell kunskap och identifiera kunskapsluckor, utvecklingsmöjligheter och områden för fortsatt forskning.

Tid: 7 december 2016 8.30-16.00
Plats: Orkanen, Malmö Högskola Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

Kalender

20 september Forskningsseminarium med Barbro Bruce och Styrelsemöte, Högskolan Kristianstad

24 november Styrelsemöte Lunds universitet

7 december Konferens: Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning


lund-logo
mmo-logo
kristianstad-logo
halmstad-logo