Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder

Forskningsseminarium och konferenser

Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning

Dagen inriktas särskilt på högre studier och dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Även generella aspekter av breddat deltagande belyses som exempelvis Universal Design for Learning, Supported Education och Academic Literacy. Syftet med konferensen är att sprida aktuell kunskap och identifiera kunskapsluckor, utvecklingsmöjligheter och områden för fortsatt forskning.

Tid: 7 december 2016 8.30-16.00
Plats: Orkanen, Malmö Högskola Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

Kalender

28 november Styrelsemöte Lunds universitet

7 december Konferens: Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning


lund-logo
mmo-logo
kristianstad-logo
halmstad-logo