Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder

Forskningsseminarium och konferenser

Delaktighet och tillgänglighet i våra vanligaste ljudmiljöer

Under seminariet presenteras och diskuteras aktuell forskning om ljud, ljudmiljöer, dövhet, hörselnedsättning och delaktighet.
Medverkande är bland annat Per Koren Solvang, Högskolan i Oslo och Akershus och Ingela Holmström,, Stockholms universitet. En kommande flervetenskaplig antologi om ljudmiljöer presenteras.

Tid: 30 maj 12.45-17.30
Plats: LUX Helgonavägen 3 Lund

Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning

Syftet med konferensen är att sprida aktuell kunskap om dagens högre utbildning och funktionsnedsättning ur studenters, lärares och samordnares perspektiv och identifiera kunskapsluckor, utvecklingsmöjligheter och områden för fortsatt forskning.

Dagen inriktas särskilt på högre studier och dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Även generella aspekter av breddat deltagande belyses som exempelvis Universal Design for Learning och Supported Education.

Tid: 7 december 2016 8.30-16.00
Plats: Orkanen, Malmö Högskola Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

Kalender

18 februari forskningsseminarium och styrelsemöte, Malmö Högskola

11 maj Forskningsseminarium: Sanktionerat motstånd

30 maj Konferens: Delaktighet och tillgänglighet i våra vanligaste ljudmiljöer

20 september Forskningsseminarium och Styrelsemöte, Högskolan Kristianstad

24 november Styrelsemöte Lunds universitet

7 december Konferens: Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning


lund-logo
mmo-logo
kristianstad-logo
halmstad-logo