Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder

Forskningsseminarium och konferenser

Språklig sårbarhet, vad är det?

Barbro Bruce berättar om aktuell pedagogisk forskning där språkliga svårigheter beskrivs och förstås utifrån sammanhanget och kommunikationen mellan människor snarare än som en funktionsnedsättning.
Perspektivet öppnar upp för ett pedagogiskt arbetssätt och förhållningssätt som är inriktat på relationen, kommunikationen och de språkliga kraven, snarare än på individuellt inriktat stöd till individen med språkstörning.

Tid: 20 september 10.15-12.00
Plats: sal 14:420 Högskolan Kristianstad
anmälan: harec@mah.se senast 14 september

Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning

Dagen inriktas särskilt på högre studier och dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Även generella aspekter av breddat deltagande belyses som exempelvis Universal Design for Learning, Supported Education och Academic Literacy. Syftet med konferensen är att sprida aktuell kunskap och identifiera kunskapsluckor, utvecklingsmöjligheter och områden för fortsatt forskning.

Tid: 7 december 2016 8.30-16.00
Plats: Orkanen, Malmö Högskola Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

Kalender

20 september Forskningsseminarium med Barbro Bruce och Styrelsemöte, Högskolan Kristianstad

24 november Styrelsemöte Lunds universitet

7 december Konferens: Breddat deltagande: perspektiv på högre utbildning och funktionsnedsättning


lund-logo
mmo-logo
kristianstad-logo
halmstad-logo