Välkommen till HAREC

HAREC är ett sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning vid Lunds universitet som drivs tillsammans med Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad. Det för samman skilda forskningsområden som juridik, medicin, samhällsvetenskap, teknik och vårdvetenskap i syfte att främja och samordna vetenskapliga insatser inom forskning om funktionshinder och funktionsnedsättningar i södra Sverige. HAREC arbetar också för att främja samverkan mellan forskning, intresseorganisationer och praktik inom funktionshinderområdet.