Välkommen till HAREC

HAREC är ett sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning vid Lunds universitet som drivs tillsammans med Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad. Det för samman skilda forskningsområden som juridik, medicin, samhällsvetenskap, teknik och vårdvetenskap i syfte att främja och samordna vetenskapliga insatser inom forskning om funktionshinder och funktionsnedsättningar i södra Sverige. HAREC arbetar också för att främja samverkan mellan forskning, intresseorganisationer och praktik inom funktionshinderområdet.


Välkommen till HAREC-dagen 19 november 2013 i Lund

hostfarg_hostlov_pal

Välkommen till en dag om forskning om funktionshinder med föreläsningar och parallella seminarier om hälsa, fritid, utbildning, arbete, idrott, tillgänglighet och delaktighet.

Det finns platser kvar. Anmäl dig senast den 25 oktober till: harec@mah.se
Arrangemanget är kostnadsfritt.


Utlysning av medel för samverkan

För att främja flervetenskaplig och flerdiciplinär forskning inom funktionshinderområdet utlyser Harec medel för forskningssamverkan över fakultets- och organisationsgränser. Utlysningen riktar sig universitet, högskolor och intresseorganisationer och omfattar sammantaget fem anslag om 10 000 kronor vardera.

För mer information kontakta Harecs föreståndare på e-post: hanna.egard@mah.se.