Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder

Höstens seminarier och konferenser

Seminarium om egenorganiserade verksamheter

Välkommen till ett seminarium där aktuell forskning och praktiska erfarenheter av egenorganiserade verksamheter för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning presenteras och diskuteras med utgångspunkt i några korta föreläsningar.

Konferens: Från FN konvention till ett självständigt liv

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER och HAREC, Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder, arrangerar tillsammans en nordisk konferens om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

17 november 9.30-16.00, Malmö Högskola

För mer information och anmälan följ länken

Om hjälpmedel – flervetenskapligt forskningsseminarium

Som ett led i att samla och utveckla flervetenskaplig och lärosätesövergripande forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder bjuder Harec in forskare och doktorander till ett seminarium där pågående forskning om hjälpmedel presenteras och diskuteras. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Lunds universitet, Malmö Högskola och Harec.

Kalender

12 februari 13.00-16.00 Styrelsemöte, LUX, Lunds universitet

17 mars 9.00-16.00 Deltar i Myndigheten för Delaktighets Hearing om Funktionshindersforskning och underlag till 2016 års forskningsproposition

16 april 10.00-16.00 Nätverksträff Svenska Nätverket för handikappforskning i Uppsala

24 september 10.00-12.00 seminarium om egenorganiserade verksamheter, Halmstad Högskola

24 september 13.00-16.00 Styrelsemöte, Halmstad Högskola

24 november 10.00-12.00 seminarium om teknisk och mänsklig assistans, Lunds universitet, Certec

24 november 13.00-16.00 Styrelsemöte, Lunds universitet, Certec


lund-logo
mmo-logo
kristianstad-logo
halmstad-logo