Välkommen till HAREC

HAREC är ett sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättningar och funktionshinder som bedrivs inom olika ämnesområden som exempelvis hälsovetenskap, samhällsvetenskap,pedagogik, teknik, design, humaniora och medicin.


HARECs uppdrag

Vara ett samlande och utvecklande centrum för flervetenskaplig och lärosätesövergripande forskning om funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Arbeta för ökad samverkan mellan olika aktörer som t.ex. forskare, praktiker, intresseorganisationer, personer med funktionsnedsättningar och andra intressenter

Verka för spridning av kunskap om funktionsnedsättningar och funktionshinder