Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder


Välkommen

Harec är ett samlande och utvecklande centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder. Vi samlar forskare inom allt från hälsovetenskap, psykiatri, humaniora och samhällsvetenskap till rehabiliterings- och designvetenskap, odontologi samt landskapsarkitektur. Syftet är främja kunskapsutvecklingen inom området genom flervetenskaplig forskning och samverkan mellan forskare, intresseorganisationer och verksamheter.

Save-the-date: höstens HAREC seminarier

24 september: Egenorganiserade verksamheter- pågående forskning
Samarbete mellan Halmstad Högskola och Malmö Högskola
Tid: 10-12 Plats: Halmstad Högskola

24 november: Flervetenskapligt forskningsseminarium om hjälpmedel
Samarbete mellan Lunds universitet och Malmö Högskola
Tid: 9.30-12.30 Plats: Lunds universitet, IKDC, Certec

För verksamheter, forskare, intresseorganisationer och andra intresserade. Mer information kommer!

Forskning om funktionshinder pågår

Tidskriften forskning om funktionshinder pågår

En tidskrift om senaste inom funktionshindersforskning i Sverige. Gratis prenumeration!

Pågående seminarieserier

Medical Humanities Seminar-aktuellt program

Medical Humanities Seminar har cirka fyra sammankomster per termin där forskare och doktorander presenterar sin pågående forskning kring hälsa, medicin och livsstil. HFH-seminariet är ett flervetenskapligt seminarium. Är du intresserad att presentera din forskning vänligen kontakta Kristofer Hansson.


Forskningsnätverk

Svenska nätverket för Handikappforskning

Forskning och utbildning om funktionshinder och handikapp bedrivs på många universitet och högskolor i Sverige. Det Svenska nätverket för handikappforskning är ett forum för mångvetenskapliga kontakter och samverkan mellan olika forskare och lärosäten i Sverige.

Nätverket har två årliga nätverksmöten som är öppna för nätverkets medlemmar, samt ger ut tidskriften Forskning om funktionshinder pågår.

Inom ramen för nätverket finns ett antal arbetsgrupper och intressegrupper och medlemmarna kan bilda nya grupper.

lunds_universitets_h

Lunds universitet

Orkanen, Malmö Högskola

Malmö Högskola

högskolan kristianstad

Högskolan Kristianstad

HH-entre-bred-2014

Högskolan i Halmstad

SLU_110902_3985_vwe

SLU Alnarp

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi