Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder


Välkommen

Harec är ett samlande och utvecklande centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder. Vi samlar forskare inom allt från hälsovetenskap, psykiatri, humaniora och samhällsvetenskap till rehabiliterings- och designvetenskap, odontologi samt landskapsarkitektur. Syftet är främja kunskapsutvecklingen inom området genom flervetenskaplig forskning och samverkan mellan forskare, intresseorganisationer och verksamheter.

Höstens seminarier och konferenser

Seminarium om egenorganiserade verksamheter

Välkommen till ett seminarium där aktuell forskning och praktiska erfarenheter av egenorganiserade verksamheter för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning presenteras och diskuteras med utgångspunkt i några korta föreläsningar.

Konferens: Från FN konvention till ett självständigt liv

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER och HAREC, Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder, arrangerar tillsammans en nordisk konferens om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

17 november 9.30-16.00, Malmö Högskola

För mer information och anmälan följ länken

Om hjälpmedel – flervetenskapligt forskningsseminarium

Som ett led i att samla och utveckla flervetenskaplig och lärosätesövergripande forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder bjuder Harec in forskare och doktorander till ett seminarium där pågående forskning om hjälpmedel presenteras och diskuteras. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Lunds universitet, Malmö Högskola och Harec.

Medical Humanities Seminar-aktuellt program

Medical Humanities Seminar har cirka fyra sammankomster per termin där forskare och doktorander presenterar sin pågående forskning kring hälsa, medicin och livsstil. HFH-seminariet är ett flervetenskapligt seminarium. Är du intresserad att presentera din forskning vänligen kontakta Kristofer Hansson.

Forskning om funktionshinder pågår

Tidskriften forskning om funktionshinder pågår

En tidskrift om senaste inom funktionshindersforskning i Sverige. Gratis prenumeration!


Forskningsnätverk

Svenska nätverket för Handikappforskning

Forskning och utbildning om funktionshinder och handikapp bedrivs på många universitet och högskolor i Sverige. Det Svenska nätverket för handikappforskning är ett forum för mångvetenskapliga kontakter och samverkan mellan olika forskare och lärosäten i Sverige.

Nätverket har två årliga nätverksmöten som är öppna för nätverkets medlemmar, samt ger ut tidskriften Forskning om funktionshinder pågår.

Inom ramen för nätverket finns ett antal arbetsgrupper och intressegrupper och medlemmarna kan bilda nya grupper.

lunds_universitets_h

Lunds universitet

Orkanen, Malmö Högskola

Malmö Högskola

högskolan kristianstad

Högskolan Kristianstad

HH-entre-bred-2014

Högskolan i Halmstad

SLU_110902_3985_vwe

SLU Alnarp

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi